Blogginlägg

Spännande HR-frågor

Posted March 12, 2019 Perbrolin

Kolla på några av de frågor vi har diskuterat under januari månads nätverksträffar:

Hur ökar man den interna rörligheten? Hur förhindrar man psykisk ohälsa på företaget? Hur hanterar man medarbetare med låg motivation/prestation?  Vad kan man göra för att få till en snabbare och mer flexibel organisation? Hur kan HR bidra till ökad prestation? Hur stärker man företagets kultur? Hur jobbar man med HR effektivt i internationella företag? Hur lyckas man med kompetensväxling? Vilket stöd får HR av cheferna på ert företag? Hur lyckas man med förändringar? Hur blir HR ännu smartare och effektivare?

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna