Vill du veta vad andra som jobbar med
HR tycker, tänker och gör utan att det tar en massa tid?

I e-postnätverket HR-frågan får du tips, inspiration och svar på aktuella HR-frågor som ställts av HR-chefer runt om i landet. I ett mejl per vecka hinner du omvärldsbevaka och lära dig något nytt på fem minuter. Dessutom kostar det inget. Anmäl dig till gratisversionen nedan om du vill ha inspiration och spara tid.

Så här tycker några av HR-frågans hundratals deltagare:

HR-frågan är ett suveränt verktyg för att benchmarka våra nuvarande processer och praxis samt för att få tips och idéer för framtiden. Ämnenas variation är toppen och man får snabbt svar på sina egna frågor. Jag tror på att dela kunskap och att inte uppfinna hjulet varje gång, och HR-frågan är en fantastisk service som underlättar detta. Sandra Gustafsson, HR-ansvarig, Almi Företagspartner 

HR-frågan ger mig både snabb och enkel information kring aktuella HR-frågor. En bra möjlighet till omvärldsanalys där jag både kan ställa frågor och får svar på om hur andra hanterar HR-ärenden på ett framgångsrikt sätt. Margaretha Langueville, HR-Director, Toyota Material Handling Manufacturing

Jag tycker att delad kunskap ger så mycket mer än bara 1+1. Man kan utveckla, lägga till och dra ifrån, för det som gäller den egna verksamheten. Helt enkelt få en vinkling till! På det viset tycker jag HR-frågan är ett fantastiskt forum! Kerstin Kullman, HR Manager, Ambius and Rentokil

HR-frågan är ett oberoende e-postnätverk, fritt från reklam, för de som jobbar brett med HR. Arbetar du med försäljning eller marknadsföring mot HR kan du inte anmäla dig.

Prenumenera på
gratisversionen av HR-frågan

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna