Blogginlägg

Intern chefsförsörjning

Posted March 12, 2019 Perbrolin

På ett AW i slutet av januari med 40 HR-chefer ställde jag frågan: Hur kan man öka den interna chefsförsörjningen?

Och här är alla kloka tips:

Börja med att räkna på alternativkostnaden för extern chefsrekrytering.

Chefsförsörjningen är en strategisk fråga som ledningsgruppen äger. Kommunicera till organisationen att det är ett prioriterat område. Involvera företagets chefer på olika nivåer

Skapa ledarprofiler utifrån olika chefsroller med tydliga förväntningar och visualisera ”what´s in it for me”.

Starta ett ledarförsörjningsprogram uppbyggd med innehåll baserad på värdegrund och tydliga block som rustar framtidens ledare.

Lyft fram goda exempel på ledare och hur och varför de blev det. Kommunicera flitigt.

Stötta chefstalanger att skaffa nya kompetenser, mentorer, nätverk, leda temporära team etc.

Identifiera potentiella chefer. Vid rekryteringar, överväg personlighetstester - IQ och sannolikhet att växa inom bolaget. Var noga att involvera andra chefer vid internrekrytering av chefer.

Identifiera ledaregenskaper redan på entry-level nivå

Frys externrekrytering av chefer under perioder

Internrekrytera er med fokus på ledarerfarenhet och kulturbärare snarare än funktionell kompetens för att öka rörlighet i framtiden

Premiera chefer som utvecklar sin ersättare och ledare till den övriga organisationen

Få rekryterande chef att se mer långsiktigt vid interna chefstillsättningar

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna