Blogginlägg

Årets stora HR-frågor

Posted March 28, 2019 Perbrolin

Jag frågade 24 stycken HR-proffs följande fråga: Vilken är ditt företags stora HR-fråga 2019? Och så här svarade de:

 1. Change Management
 2. Personalomsättning
 3. Förenkling
 4. Decentralisering av HR/stödfunktioner
 5. Sänka sjukfrånvaro och personalomsättningen
 6. Employee Engagement
 7. Intern rörlighet
 8. Kompetensskifte till digitalisering
 9. Identifiera och säkra framtida kompetenser
 10. Ledarskap
 11. Schemaläggning för butiksverksamhet
 12. Att attrahera o behålla och hitta/utveckla ledare
 13. Change Management
 14. Attrahera, utveckla, behålla medarbetare
 15. Hög personalomsättning
 16. Kompetensförsörjning
 17. Rekrytering med kvalité
 18. Organisation och kulturresa, beteendeförändring
 19. Work Life balance
 20. Öka digitaliseringen av verktyg och stödprocesser
 21. Back to basis med processer och grundläggande chefsstöd. Agil HR
 22. Att säkerställa att vi har rätt kompetens för att leverera på vår strategi i snabbt föränderlig omvärld där vi konkurrerar om samma talanger
 23. Hur vi arbetar globalt med våra processer. Vad ska göras lika överallt och vad ska vara lokalt.
 24. Rekrytering

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna