Blogginlägg

Strategiska HR-frågor

Posted February 20, 2020 Perbrolin

Hur kan vi utveckla och behålla våra duktiga medarbetare?  Hur ser vi till att affärsstrategin lyckas? Hur lyckas vi få effekt av de organisationsförändringar som vi gör? Hur kan vi minska personalomsättning och sjukkostnader? Hur kan kommunikationen förbättras? Hur får vi till ett ökat samarbete? Hur ser vi till att medarbetare och chefer skaffar sig de nya kompetenser som vi behöver framöver?

Det är några av de frågor som HR-cheferna vi diskuterade under januaris nätverksträffar. Om det är någon som fortfarande funderar kring HR:s värde i organisationen så kan ju hen börja med att plocka bort de diskussionsfrågor som inte är strategiskt viktiga och värdeskapande.

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna