Blogginlägg

Trender inom HR 2018

Posted March 14, 2018 Perbrolin
Jag har spanat lite på trender inom HR. Det här vad jag tror vi kommer att se mer av under 2018: Ett ökat fokus på team. HR har fokuserat mycket på den enskilde medarbetarens trivsel och prestation och kanske inte så mycket på teamets. Kanske är det dags för det 2018? Hur kan HR skapa förutsättningar för kunskapsdelning, erfarenhetsutbyte och relationsbyggande mellan team och avdelningar i företaget? Hur kan HR bidra till engagerade och högpresterande team? Medarbetaren tar ett ökat ansvar över sitt eget lärande. Som privatpersoner utbildar vi oss hela tiden när vi behöver det och ofta i små portioner. Vi googlar, läser guider, kollar på instruerande Youtubevideos, lär av andra i Facebookgrupper eller kanske skaffar oss ny kunskap genom digitala utbildningar. Bara för att nämna några exempel på hur lättillgängligt lärandet har blivit. Hur kan HR skapa förutsättningar för medarbetarens eget lärande och utveckling i företaget på ett lättillgängligt sätt? Rekryteringen tas hem. Allt fler sköter allt mer av rekryteringen inhouse. De får kontroll på kommunikationen mot den yttre kompetensmarknaden och kontroll på kvaliteten och kostnaden. Har du räknat på när det lönar sig att insourca rekryteringen för ditt företag? HR och marknad jobbar oftare tillsammans. Kommunikation blir allt viktigare och mer krävande. I en mer transparent och digital värld påverkar medarbetares upplevelser kunden än mer än tidigare och vice versa. Fler HR-avdelningar och marknadsavdelningar kommer att utöka sitt samarbete under 2018. Vad tror du företaget kan vinna på att HR oftare jobbar tillsammans med marknad? P.S. Om du vill veta mer om HR trender klicka på länken http://bit.ly/2BO3M7I

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna