Blogginlägg

Ledningen måste leva värderingarna

Posted August 7, 2018 Perbrolin

 

Efter 20 år på Skanska, började Pirjo Unnerstad som HR-chef på Ikano Bostad. Det har varit en stark tillväxtresa i en organisation som sätter högt värde på värderingar och en stark företagskultur. I det tredje avsnittet av podden HR-chefen berättar hon bland annat om hur arbetet med värderingar genomsyrar rekrytering, utveckling och ledarskap. 

Varför bytte du från byggande till HR?

Det var så mycket jag ville förändra. Det hade både med ledarskapet, organisationen och kulturen att göra. Jag kände att jag inte kunde skapa den förändring jag ville i en linjechefsroll då. 

Vilket värde har du som HR-chef av att ha varit linjechef tidigare?

Det har med trovärdighet att göra, att visa att HR kan addera värde till affären. Det är viktigt att organisationen förstår att vi på HR förstår deras verksamhet. Dels för att kunna vara den strategiska partnern, och dels för att kunna driva utveckling. 

Du har sagt att du tycker att mod är en viktig egenskap hos en HR-chef. Vad menar du med det?

Det finns ytterst få HR-chefer som inte har en stor drivkraft att förändra saker. Ledarskap, kultur eller organisation. Men HR har inte alltid haft positionen som den strategiska partnern i en organisation. Därför måste man ta sig modet att ta plats, som individ och funktion, annars är det svårt att förändra. 

Hur gör man det?

Allt handlar om att bygga relationer. Det börjar med att kroka arm med VD:n. Då gäller det att förstå affären, vad som gör oss lönsamma. Som exempelvis nu när bostadsbranschen går ner lite och det är svårare att sälja. Då måste vi inom HR förstå hur människor i organisationen mår och vilka krav som ställs för att kunna jobba proaktivt. 

Vad är en bra ledare?

Ledarskap präglar kulturen väldigt mycket. Alla företag försöker leva värderingarna på olika sätt. Men de värderingarna måste också finnas naturligt i ledarskapet. Så för mig handlar det väldigt mycket om att gå tillbaka till värderingar och beteenden. 

Är ledarens värderingar viktigare än färdigheter?

Ja, absolut. 

Hur övertygar man ledare om att det är viktigt att jobba med värderingar?

Jag tror att det är ytterst få ledningsgrupper som inte har samsyn. Då är man nog på fel arbetsplats. Ledningen måste leva värderingarna. Det är superviktigt. 

Hur kan man behålla fokus på bolagets värderingar när man växer väldigt fort?

Det var en av våra största utmaningar när vi växte så fort. Och vi kanske inte riktigt lyckades till hundra procent. Hela on-boarding-processen fanns men eftersom det gick så fort mäktade inte cheferna med. Ibland kom det två till tre nya medarbetare i veckan till en grupp. Då måste vi som HR hjälpa till att skapa forum för nya medarbetare. 

Om jag är HR-chef och vill ta itu med kulturfrågan på mitt bolag, har du några tips?

Det viktigaste att ha på plats det är att den högsta ledningen förstår vad det innebär att leva värderingarna. Att man har samsyn i vad värderingarna innebär i beteenden. Efter det handlar det om hur jag kan få de här värderingarna att genomsyra organisationen på olika sätt. Då handlar det om att jobba med värderingarna i alla HR-processer. 

Du hittar den där poddar finns eller på den här länken: https://bit.ly/2smRfV5

 

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna