Blogginlägg

HR-trender

Posted January 23, 2019 Perbrolin

Under ett år möter jag ungefär 150 HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners från över 100 olika företag. Jag får ta del av deras utmaningar och hur de försöker hantera dem, vilka prioriteringar de gör och vad de grundar sig i. Så nu tänkte jag dela med mig av 10 observationer av vad som händer inom HR.

 

1.      Fler och fler ser över den interna kommunikationen. Intranät byts ut mot mer moderna lösningar och kommunikationen görs mer tillgänglig i mobilen.

2.      Fler och fler ”giggar” inom HR. Att jobba med HR är krävande och många gånger är rollen bred och otydlig vilket lockar fler inom HR att jobba som konsulter eller på interimuppdrag där rollen och ansvaret blir tydligare och arbetsbelastningen mer rimlig.

3.      Det agila HR-perspektivet börjar på allvar kliva in även på bolag som inte är teknik- eller konsultbolag. Fler bolag inser att de behöver bli snabbare och flexiblare och då ökar fokus på t ex självledarskap, team och att testa i mindre skala och samla in feedback.

4.      Fler och fler företagsledningar fattar att jobba mångfald och inkludering inte är flum utan något som bidrar till ökad lönsamhet.

5.      Många HR är nyfikna på HR-Tech men få har börjat att implementera nya verktyg. Att implementeringen av dessa kan vara tidskrävande är ett stort hinder för slimmade HR-funktioner.

6.      Samarbetet mellan HR och Kommunikation blir allt tätare. Däremot är det inte lika tätt med IT.

7.      Kultur är hett. Kanske den största förändringen från tidigare är att företagsledningar verkar vara mycket mer medvetna om vad en stark företagskultur kan långsiktigt göra för lönsamheten i bolaget.

8.      HR önskar en kompetent facklig motpart som verkligen representerar medarbetarna men det blir allt vanligare att så inte är fallet. Det är färre som vill engagera sig fackligt och urvalet av fackliga representanter blir sämre.

9.      I princip alla har kompletterat det årliga medarbetarsamtalet med tätare återkoppling mellan chef och medarbetare.

10.  Fler och fler att tagit hem rekryteringen för att minska kostnader, erbjuda bättre och närmare stöd till rekryterande chefer och få kontroll över kommunikationen mot kandidatmarknaden.

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna