Blogginlägg

Tommies Caus 10 digitaliseringstips!

Posted October 24, 2018 Perbrolin

På en nätverksträff nyligen delade kloke Tommie Cau, en av Sveriges främsta HR-tech experter, med sig av 10 tips till HR på temat digitalisering och HR-teknik. 

Tips 1: Utgå från hur HR ska stötta företagets digitalisering, inte från att ni måste skaffa en app.

Tips 2: Börja med en analys av hur digital teknik kan bidra i varje del av HRs värdekedja. Tänk på både operational excellence och medarbetarupplevelse. 

Tips 3: Välj ett område som ger snabba resultat och börja där, inte det som är mest framåt. Då får ni gehör för att fortsätta. 

Tips 4: Lägg i starten 70% av arbetet på operational excellence och resten på det som höjer medarbetarupplevelsen. Växla successivt.

Tips 5: Gör ett business case med fakta, effekter och risker med respektive insatser ni vill göra. 

Tips 6: Övertyga VD att kravställa hur HR stöttar digitaliseringen och driver sin egen digitalisering inom HR. 

Tips 7: Tillsätt en HR-roll med ansvar att utforska HR-tech och driva de initiativ ni startar. 

Tips 8: Jobba i snabba iterationer där ni väljer ett område, gör ett test och utvärderar innan ni skalar upp. 

Tips 9: Fråga hur chefer och medarbetare kan bli mer produktiva och göra ett bättre jobb.

Tips 10: Var bästa förebilden själva. Testa ny teknik och nya arbetsätt, gör egna testprojekt.

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna