Blogginlägg

Deloittes HR-trender

Posted August 7, 2018 Perbrolin

 

I våras släpptes en av de mest ansedda trendrapporterna inom HR – Deloittes Human Capital Trends. Jag har läst den och gjort en mycket kort sammanfattning så att du också kan få din nyfikenhet stillad och samtidigt få över tid till annat.

Rapporten som bygger på enkätsvar från fler än 11 000 chefer (massor av HR-chefer) och intervjuer med chefer på några av de ledande företagen i världen lyfter fram följande 10 trender:

 

  1. Samarbete, interaktion och informationsdelning måste bli bättre för att snabbt kunna hantera en komplex omvärld med allt fler intressenter. Och allt börjar med företagsledningen.

 

  1. När allt större del av arbetskraften inte är tillsvidareanställda måste arbetsgivaren bli bättre på att hantera dessa som om de vore tillsvidareanställda.

 

  1. Belöningssystemen behöver bli mer flexibla och anpassade efter olika medarbetares behov.

 

  1. Traditionella karriärvägar och utbildningsprogram måste ersättas/kompletteras av alternativa sätt att få nya kunskaper och erfarenheter.

 

  1.   En åldrande arbetskraft medför att de företag som kan attrahera, behålla, utveckla dessa får en konkurrensfördel.

 

  1. I en transparent värld med krav på att företagen ska vara goda samhällsmedborgare lyckas de företag som har detta, som en del av den övergripande strategin, bättre än de som inte har det.

 

  1. Medarbetares sociala och emotionella välmående kommer allt högre upp på agendan för företag som vill attrahera och behålla duktiga medarbetare.

 

  1. AI kommer förändra mycket för många företag.

 

  1. Fler företag höjer sin produktivitet genom genomtänkta kommunikations- och informationsdelningsplattformar.

 

  1. Företag blir alltmer medvetna om fördelarna med att använda sig av People Analytics men också vilka risker det medför.

 

Nyfiken och lite tid över?

Tips 1. Kolla videon (2:27 min) på https://bit.ly/2q3DSsx

Tips 2. Läs sidorna 6–9 för en utförligare sammanfattning och/eller tipsen på vad HR kan göra på sidorna 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93.

Tips 3. Ladda ner hela den läsvärda rapporten: https://bit.ly/2q3DSsx

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna