Blogginlägg

Tio ledstjärnor för HR i ledningsgruppen

Posted October 9, 2018 Perbrolin

Charlotta Tillbom och Sofia Brax tipsar om hur du som HR-chef får gehör i ledningsgruppen i senaste numret av Personal & Ledarskap i en artikel skriven av Jennie Jensen.  Riktigt bra tips tycker jag.

Tio ledstjärnor för HR i ledningsgruppen:

  1. Skapa dig en djup förståelse för verksam­heten. Var inte en tyst betraktare utan var engagerad och påläst om allt som händer i verksamheten. Hr är en av alla frågor på bordet, så var väl förberedd. Läs på alla ärenden som ska komma upp så samma sätt som du vill att andra ska ha läst dina innan.

  1. Var ärlig med vad du själv vill och var klar över dina värderingar. Kompromissa inte utifrån vad du tror, utan vad du vet. Annars riskerar du att kompromissa mer än du behöver.

  1. Var inlyssnande och lyhörd för de olika drivkrafter som finns i ledningsgruppen. Våga visa både nyfikenhet och sårbarhet. Genom att sänka ribban kan fler våga prata om det som känns svårt eller otydligt. Med den vetskapen är det bra att vara en förebild här. Förståelse skapar bättre samarbete.

  1. Föreslå för ledningsgruppen att komma överens om spelregler i teamet.

  1. Anta rollen som en coachande djävulens advokat, det vill säga att ge vd och övriga ledningsgrupps­medlemmar feedback kring ledarskapsfrågor och kommunikation. Tala tidigt om att du vill ta denna roll och se till att få acceptans av vd och kolleger.

  1. Arbeta med förankring genom att till exempel göra pilottester. Prova idéer även om de inte är färdigtänkta. Har du förankrat din idé så har du tillräckligt många referenspunkter för att ta upp förslaget i ledningsgruppen. Tänk prestigelöst kring dina förslag. Får du ett nej, så gå till­baka och involvera fler för bredare och djupare förankring. Ha inte ha för bråttom och ställ inte saker på sin spets för tidigt. Tålamod och väl underbyggda argument brukar ge resultat.

  1. I frågor som rör till exempel omställning måste du stå på dig – arbetsrätten gäller och vissa saker måste få ta tid.

  1. Använd dig av bollplank, interna och externa, för att bolla vinster och förluster med. Ibland blir man hemmablind, och i svåra frågor kan det vara bra med ett utifrånperspektiv.

  2. Sök stöd hos vd för att kunna använda hens unika möjlighet att kunna ta beslut i extra viktiga frågor.

  1. Släpp aldrig verksamhets­nyttan i någon fråga. För att få ett ordentligt mandat måste du visa värdet. Det gäller alla i en ledningsgrupp.

KONTAKT

Nätverk för HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners.

Skapar värde genon nätverkande.

Per Brolin

Per Brolin

Tel: 0704 - 78 45 24
per.brolin@hr-natverk.se

Svenska HR-nätverket AB
Org. Nr. 556743-1977
c/o Brolin
Framnäsbacken 1
171 66 Solna